Welkom

In het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam (NCA) werken de afdelingen Neurochirurgie van het VU medisch centrum en het AMC intensief samen.

Het NCA is een tertiair verwijscentrum voor de bijzondere neurochirurgie met een verwijzingsgebied van ongeveer 1.3 miljoen mensen. De definitie van de bijzondere neurochirurgie luidt als volgt:

“De bijzondere neurochirurgie omvat de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, de hersenschedel, de schedelbasis, de hersenzenuwen, het ruggenmerg, de zenuwwortels alsmede de omgevende vliezen, en van die aandoeningen die een functiestoornis veroorzaken van hersenen, ruggenmerg of cauda equina en voorts de microchirurgische behandeling van de plexus brachialis.”

In het planningsbesluit van de Minister van VWS is nauwkeurig geregeld in welke ziekenhuizen de bijzondere neurochirurgie in Nederland mag worden uitgevoerd. Momenteel kent Nederland 17 vergunninghoudende ziekenhuizen. Buiten die zg. ‘hoofdcentra’ wordt – in veelal kleinere – ziekenhuizen de gewone neurochirurgie uitgevoerd: hernia operaties en eenvoudige zenuwoperaties.

Onze  neurochirurgen werken ook in het St. Lucas Andreas Ziekenhuis AmsterdamFlevoziekenhuis Almerehet Zaans Medisch Centrum in Zaandam en Tergooi Ziekenhuis in Blaricum. In deze ziekenhuizen opereren onze wervelkolomspecialisten  voornamelijk patiënten met degeneratieve wervelkolomaandoeningen, met of zonder instrumentatie.