26/04/2017

Focus

Hersentumorcentrum

Binnen het Hersentumorcentrum Amsterdam werkt een multidisciplinair behandelteam van topspecialisten samen om voor iedere patiënt de meest geïntegreerde oncologische zorg mogelijk te maken.

Kinderneurochirurgie

Neurochirurgische ziektebeelden bij kinderen vereisen speciale expertise en voortdurende verbetering van behandelmethoden. Hierbij worden onder andere de kinderneurologen, kinderanesthesie en kinder-intensieve zorg actief betrokken.

Diepe hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie is een neurochirurgische behandeling waarbij elektroden in specifieke hersenkernen wordt ingebracht, bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson, essentiële tremor of obsessieve compulsieve stoornis.

NICA

NICA staat voor Neurovasculair Interventie Centrum Amsterdam. Het NICA is een kennis- en expertisecentrum voor patiënten met aandoeningen van de bloedvaten in en naar de hersenen en het ruggenmerg.  

Epilepsiechirurgie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen die ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Als medicatie onvoldoende effect heeft, kan epilepsiechirurgie een uitkomst bieden.

Endoscopische schedelbasischirurgie

Tumoren van de hypofyse en hypofyseregio worden hier met een kijkoperatie via de neus geopereerd. Dit gebeurt in samenwerking met een KNO-arts en begeleiding door een endocrinoloog.