24/07/2017

Voor verwijzers

Als u met (semi-)spoed een patiënt wilt verwijzen naar de neurochirurg neemt u dan contact op met de dienstdoende supervisor in:

Het AMC: 020-5669111, sein 63560.
Het VUmc: 020-4444444, sein 6510.

Om onvolledige verwijzingen en teleurstellingen bij patiënten te voorkomen worden alle verwijzingen getrieerd volgens de volgende criteria:

1. Juiste ziekenhuis?*
2. Is er een verzoek tot operatie van een door een neuroloog vastgelegd ziektebeeld?
3. Is het neurologisch onderzoek minder dan een half jaar oud?
4. Zijn de aanvullende onderzoeken adequaat en niet verouderd? (Meestal < 6 maanden oud)

*Subspecialismen AMC/VUmc

AMC                                                                          
Neurovasculair                                                         
Kinderenhersentumoren                                     
Diepe hersenstimulatie                                         
Hypofyse- en schedelbasistumoren                     

 VUmc
Hersentumoren
Epilepsie
Spinale oncologie
Perifere zenuwen

We streven er naar patiënten binnen twee weken na ontvangst van de verwijzing op de polikliniek te zien. Voor second opinies, patiënten die eerst multidisciplinair worden besproken of zeldzame ziektebeelden kan dit interval langer zijn. Triage gaat aanzienlijk sneller als we de verwijzing en beelden in één pakketje (brief, e-mail met link) ontvangen. Indien aan deze criteria wordt voldaan zijn afwijzingen zeldzaam. Afwijzingen worden teruggekoppeld aan de verwijzer.

Geen Zorgdomein

De Amsterdamse neurochirurgen maken geen deel uit van Zorgdomein. Indien u als huisarts een patiënt wilt verwijzen kunt u dit het beste schriftelijk doen. Deze verwijzingen worden volgens dezelfde criteria getrieerd.

Chirurgie aan de degeneratieve spinale wervelkolom

Omdat het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam een topreferente functie heeft voor een aantal neurochirurgische ziektebeelden is er voor gekozen om een aantal aandoeningen uit de basiszorg niet meer in het AMC en VUmc te behandelen. Dit betreft operaties aan de degeneratieve wervelkolom, waaronder lumbale HNP’s en stenosen.

Binnen het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam vindt chirurgie aan de degeneratieve spinale wervelkolom plaats in het OLVG-West (voorheen St. Lucas-Andreas Ziekenhuis), het Flevo-Ziekenhuis, Tergooi, Blaricum en in het Zaans Medisch Centrum. Indien u een beoordeling van een aan het AMC verbonden neurochirurg over degeneratieve spinale chirurgie op prijs stelt verzoeken wij u het consult naar de afdeling neurochirurgie van één van deze ziekenhuizen te sturen. Ook daar wordt getrieerd volgens bovenstaande criteria.

Adres verwijzingen

AMC                                                              
Secretariaat Neurochirurgie                    
Triage Polikliniek, H2-237                      
Academisch Medisch Centrum                
Postbus 22660                                             
1100 DD Amsterdam                                 

VUmc
Secretariaat Neurochirurgie
Triage Polikliniek ZH-2F05
VU medisch centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam